I. Đối tượng bảo hiểm:

Trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi. Trẻ dưới 18 tuổi mua kèm với bố hoặc mẹ

II. Ưu điểm sản phẩm:

+Bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn

+Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện

+Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, cấy ghép bộ phận, y tá chăm sóc tại nhà, điều trị trong ngày, cứu hộ và vận chuyển y tế khẩn cấp trong nước

+Không áp dụng thời gian chờ cho các bệnh đặc biệt

+Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám

+Thích hợp nhất với các hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ

+Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng

III. Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe:

Healthcare11 Healthcare12 Healthcare13

 

 

IV. Tài liệu sản phẩm:

Chi tiết Quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm download tại đây.

MUA BẢO HIỂM SỨC KHỎE LIBERTY HEALTHCARE