Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế nhà nước đều chi trả cho những chi phí y tế khi điều trị ốm đau bệnh tật tại các cơ sở y tế. Bảo hiểm y tế nhà nước với mục tiêu nhân đạo nên yêu tố phổi cập được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên việc hạn chế trong dịch vụ, khám đúng tuyến, hay chỉ chi trả cho những danh mục thuốc, chi phí y tế ...vv.

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế nhà nước đều chi trả cho những chi phí y tế khi điều trị ốm đau bệnh tật tại các cơ sở y tế. Bảo hiểm y tế nhà nước với mục tiêu nhân đạo nên yêu tố phổi cập được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên việc hạn chế trong dịch vụ, khám đúng tuyến, hay chỉ chi trả cho những danh mục thuốc, chi phí y tế ...vv. Trong khi đó bảo hiểm sức khỏe tham gia tự nguyện theo cá nhân, gia đình hay nhóm giúp khách hàng cho việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện công khoa dịch vụ, bệnh viện, phòng khám tư nhân hay quốc tế như Vinmec, Hồng Ngọc, Hoàn Mỹ ... #baohiemsuckhoe #baohiemyte

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ