Câu hỏi thường gặp về bảo hiểm sức khỏe

I.THAM GIA BẢO HIỂM SỨC KHỎE & QUYỀN LỢI

Bảo hiểm sức khỏe là gì ?

Là sản phẩm bảo hiểm cung cấp giải pháp tài chính, chi trả các chi phí y tế cho việc khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm tại các bệnh viện, phòng khám

Khi nào thì hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực?

Hợp đồng bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 0.00 giờ ngày hiệu lực được thể hiện trên giấy chứng nhận bảo hiểm, miễn là bạn phải thanh toán phí bảo hiểm cho eBaohiem hoặc công ty bảo hiểm.

Thời gian mua bảo hiểm tối thiểu là bao lâu?

Thời hạn chuẩn của sản phẩm bảo hiểm súc khỏe là 1 năm và sẽ được tái tục hàng năm theo chính sách của công ty bảo hiểm. Nếu mua ngắn hạn ( ít hơn 1 năm) thì bạn phải trả phí ngắn hạn.

Tôi có cần kiểm tra sức khỏe khi tham gia bảo hiểm sức khỏe không?

Khách hàng không cần phải trải qua bất kỳ một cuộc kiểm tra sức khỏe nào trừ một số trường hợp đặc biệt khi Công ty Bảo hiểm yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe phục vụ cho công tác cấp đơn một cách hợp lý.

Sau khi tham gia, tôi có thể thay đổi quyền lợi bảo hiểm không ?

Chương trình bảo hiểm là 1 năm và bạn không thể thay đổi được quyền lợi trong suốt thời gian này.

Tôi có thể hủy hợp đồng bảo hiểm trước khi hết hạn được không ?

Nếu trước ngày hết hạn hợp đồng mà bạn muốn hủy đơn bảo hiểm thì phải điền vào đơn bảo hiểm để gửi cho công ty bảo hiểm. Tùy theo công ty bảo hiểm mà sẽ có chính sách hoàn phí cho những trường hợp chưa phát sinh bồi thường

Thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe là gì ?

Trong các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe sẽ áp dụng khoảng thời gian chờ cho những quyền lợi cụ thể, trong thời gian này thì các quyền lợi bảo hiểm nếu phát sinh sẽ không được bồi thường, thông thường thời gian chờ tiêu chuẩn sẽ là:
+ 0 ngày đối với tai nạn
+ 30 ngày đối với bệnh thông thường
+ 365 ngày đối với bệnh đặc biệt và có sẵn
+ 270 ngày đối với quyền lợi thai sản ( sinh đẻ)
Tùy theo nhà bảo hiểm mà quyền lợi này sẽ có thể điều chỉnh.

II.BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Tôi có thể chọn bất kỳ bệnh viện nào để khám chữa bệnh không?

Khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ bệnh viện, phòng khám nào mà Khách hàng muốn khám chữa bệnh với điều kiện bệnh viện/phòng khám đó được phép hoạt động và điều trị hợp pháp và có thể cung cấp hóa đơn/chứng từ tài chính hợp lệ.

Tôi phải nằm viện trong vòng bao lâu thì mới được khiếu nại quyền lợi điều trị nội trú?

Khách hàng được bảo hiểm được coi là điều trị nội trú khi bác sỹ chỉ định nằm viện trong vòng ít nhất 24 giờ và có giấy nhập viện/ra viện do bệnh viện điều trị cung cấp.

Tôi có thể yêu cầu bồi thường chi phí phẫu thuật trong trường hợp chi phí này đã được công ty hoặc hợp đồng bảo hiểm khác thanh toán không?

Do đơn bảo hiểm này dựa trên cơ sở bồi hoàn, do đó, nếu như Khách hàng đã nhận được bồi hoàn toàn bộ số chi phí mà Khách hàng bỏ ra thì Khách hàng sẽ không được bồi hoàn thêm một lần nữa (ngoại trừ quyền lợi Trợ cấp nằm viện).

Khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm, tôi phải nộp chứng từ bằng bản chính hay bản sao?

Các chứng từ tài chính như hóa đơn, biên lai, phiếu thu của bệnh viện/phòng khám/nhà thuốc thì Khách hàng phải nộp bản chính. Các chứng từ y tế như chẩn đoán bệnh của bác sỹ điều trị và các giấy tờ liên quan như toa thuốc, kết quả xét nghiệm, báo cáo y tế, giấy nhập/xuất viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, sổ khám bệnh… Khách hàng có thể nộp bản sao.
 

III.TÁI TỤC BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Tôi phải làm gì khi đơn bảo hiểm hết hạn ?

Trước ngày hết hạn hợp đồng, nhân viên của eBaohiem sẽ liên hệ để thông báo về ngày hết hạn, cúng như hướng dẫn các thủ tục để tham gia tái tục bảo hiểm năm tiếp theo. Nếu bạn thay đổi thông tin liên lạc như điện thoại email, hãy chủ động liên hệ với chúng tôi.

Tỷ lệ bồi thường sẽ ảnh hưởng đến phí bảo hiểm tái tục không

Các công ty bảo hiểm sẽ căn cứ trên tỷ lệ bồi thường để quyết định về phương án tái tục năm tiếp theo như tăng phí, giảm phí hay thậm chí hạn chế một số điều kiện điều khoản. Lưu ý pháp luật bảo hiểm không bắt buộc các công ty bảo hiểm cam kết tái tục cho đơn bảo hiểm năm sau

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ