Khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe Prevoir - An tâm toàn diện cần lưu ý thủ tục hướng dẫn bồi thường bảo hiểm của eBaohiem

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe Prevoir

>> Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe chung

1. Chuẩn bị hồ sơ:
1.1.Với trường hợp Bảo lãnh viện phí:
Khách hàng đến nằm viện và yêu cầu được bảo lãnh thanh toán viện phí tại các bệnh viện nằm trong hệ thống bảo lãnh thanh toán viện phí của Prévoir VN, thực hiện quy trình như sau:
- Khách hàng xuất trình Thẻ bảo hiểm và Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh (nếu là trẻ em dưới 18 tuổi) với bộ phận phụ trách bảo lãnh của bệnh viện
- Bộ phận bảo lãnh sẽ dự trù chi phí phát sinh và gửi thông tin sang đầu mối phụ trách của Prévoir VN.
- Sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện, Prévoir VN sẽ tiến hành kiểm tra và xem xét hồ sơ yêu cầu bảo lãnh (danh sách khách hàng tham gia bảo hiểm, hạn mức quyền lợi bảo hiểm khách hàng được hưởng, loại trừ bảo hiểm...)
- Trong thời gian tối đa 24 giờ, Prévoir VN sẽ chuyển đến bệnh viện Thư bảo lãnh hoặc Thư từ chối bảo lãnh.

+ Với các trường hợp được chấp thuận bảo lãnh, Prévoir VN sẽ thanh toán trực tiếp các chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện của khách hàng cho bệnh viện. Các chi phí nằm ngoài hạn mức được chi trả, Prévoir VN thông báo để bệnh viện làm thủ tục thanh toán trực tiếp với khách hàng.

+ Với các trường hợp từ chối bảo lãnh, khách hàng sẽ trực tiếp thanh toán các chi phí nằm viện với bệnh viện, lưu lại các chứng từ sau khi ra viện và chuyển cho Prévoir VN bộ hồ sơ yêu cầu GQQLBH. Quy trình thực hiện và danh mục hồ sơ như đối với trường hợp khách hàng đã tự thanh toán viện phí.

1.2.Với trường hợp khách hàng tự thanh toán viện phí
- Khách hàng thông báo sự kiện bảo hiểm và chuyển hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GQQLBH) đến Prévoir VN trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm.
- Khi khách hàng thông báo sự kiện bảo hiểm, Prévoir VN và NH phối hợp hướng dẫn khách hàng
chuẩn bị hồ sơ yêu cầu GQQLBH theo yêu cầu.

- Danh mục Hồ sơ yêu cầu GQQLBH bao gồm:
+ Tờ khai
+ Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh (nếu NĐBH dưới 18 tuổi) của Người được bảo hiểm và Người thụ hưởng
+ Bản gốc/Bản sao có công chứng Đơn thuốc, sổ khám bệnh, giấy xuất viện, phiếu điều trị, phiếu xét nghiệm, phiếu mổ (trong trường hợp phải mổ), các chỉ định của Bác sỹ điều trị, các chứng từ liên quan đến việc điều trị theo ngày + Bản gốc hóa đơn hợp pháp, biên lai, phiếu thu theo quy định của pháp luật, có chữ ký của NĐBH và Bệnh viện
+ Bản sao kết quả giám định y khoa do cơ quan y tế có thẩm quyền nơi Người được bảo hiểm đang cư ngụ thực hiện (có chứng thực sao y bản chính).
+ Bản gốc/Bản sao hợp pháp Tóm tắt Bệnh án của Người được bảo hiểm do các Bệnh viện nơi Người được bảo hiểm đang điều trị cấp (có chứng thực sao y bản chính của Bệnh viện).
+ Bản gốc/Bản sao hợp pháp Biên bản tai nạn do cơ quan công an lập (trong trường hợp tai nạn)

- Hồ sơ yêu cầu GQQLBH cần được gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ do Prévoir VN thông báo

2. Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu GQQLBH, Prévoir VN sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân rủi ro

Trong trường hợp hồ sơ yêu cầu GQQLBH không đầy đủ theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm hoặc cần bổ sung thêm để làm rõ sự kiện bảo hiểm, Prévoir VN sẽ thông báo cho khách hàng. Trong trường hợp cần thiết, Prévoir VN có thể đề nghị NH hỗ trợ thu thập thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm.

Trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ khách hàng, Prévoir VN gửi thư thông báo GQQLBH đến NH và KH:
- Trường hợp chấp nhận thanh toán quyền lợi bảo hiểm: Prévoir VN gửi Thư thông báo chấp thuận GQQLBH đồng thời làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo thông báo của khách hàng trong hồ sơ yêu cầu GQQLBH nếu khách hàng đã tự chi trả các chi phí phát sinh trước đó

- Trường hợp từ chối giải quyết quyền lợi bảo hiểm: Prévoir VN gửi Thư thông báo từ chối GQQLBH

Thông tin liên lạc:
Thư, chứng từ và tài liệu liên quan đến sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe gửi đến Prévoir VN qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRÉVOIR VIỆT NAM
Tầng 9, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng
23 Phan Chu Trinh, Hà Nội

Thư, chứng từ và tài liệu liên quan đến sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe được gửi đến Prévoir VN qua email theo địa chỉ:
baohiemsuckhoe@prevoir.com.vn

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng: 04.39344934 - 097 637 2233


HƯỚNG DẪN CHỨNG TỪ BỒI THƯỜNG
A. BẢO HIỂM SỨC KHỎE
1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
- Tên của Người được bảo hiểm (NĐBH) & Người yêu cầu bồi thường
- Điện thoại liên hệ, email & Thông tin tài khoản

2. Phiếu khám/ Sổ khám/ Đơn thuốc
- Ghi rõ chẩn đoán, kết luận bệnh của bác sỹ (Đóng dấu)
- Chỉ định và kết quả xét nghiệm, chiếu chụp (nếu có)
- phiếu khám có chi tiết các r ng được đi u trị & hư ng pháp đi u trị, phim chụp nếu có
(Với điều trị răng)
- Chỉ định Chăm sóc tại nhà nếu có

3. Đơn thuốc
- Tên thuốc, số lượng, ngày kê (Đóng dấu) (Không sửa & tẩy xóa số lượng thuốc)

4. Giấy ra viện (Điều trị nội trú)
- Ngày nhập viện, xuất viện và ngày cấp

5. Phiếu phẫu thuật (Trong trường hợp phẫu thuật)
- Ghi rõ phư ng pháp phẫu thuật và điều trị

6. Biên lai/ Hóa đơn hợp lệ
- Hóa đơn tài chính với chi phí trên 200,000đồng (Liệt kê nội dung chi phí hoặc Bảng kê kèm theo)
- Hoặc Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu của Bộ tài chính (Có liệt kê nội dung chi phí hoặc Bảng kê kèm theo)
- Hóa đơn bán lẻ có dấu cơ sở y tế/Nhà thuốc cho chi phí dưới 200,000 đồng (có nội dung chi phí)
- Hóa đơn/Biên lai cần ghi rõ tên Người ược bảo hiểm (tên bệnh nhân, không cần Mã số thuế)

7. Bản sao có công chứng Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm và Người thụ hưởng

B. BẢO HIỂM TAI NẠN
1. Các giấy tờ y tế
Tham khảo mục A: Bảo hiểm sức khỏe

2. Tường tr nh tai n n/ Biên bản tai nạn
- Bản tường trình tai nạn có xác nhận của c quan có thẩm quyền (thời gian, địa điểm, hoàn cảnh tai nạn)
- Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp Biên bản tai nạn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Biên bản giám định thương tật (nếu có)

4. Bản sao (2 mặt) Bằng lái xe, giấy đăng ký xe (đối với xe từ 50cc trở lên) nếu là tai nạn
giao thông.

C. THỦ TỤC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
1. Trước khi nhập viện:
- Người được bảo hiểm cung cấp cho Bệnh viện (bộ phận L t n): Thẻ bảo hiểm và Chứng minh thư nhân dân/hoặc Giấy khai sinh với trẻ em dưới 1 tuổi.
- Đưa ra yêu cầu bảo lãnh viện phí.

2. Trước khi xuất viện:
- Ký tên trên các chứng từ điều trị.
- Ký tên trên Giấy đ nghị bảo l nh viện phí và Thư thông báo bảo lãnh viện phí.
- Thanh toán các khoản chi phí vượt quá hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm trước khi xuất viện.


D. MỘT SỐ LƯU Ý
- Chỉ áp dụng bảo lãnh viện phí đối với trường hợp khách hàng điều trị nội trú và trong hệ thống bệnh viện bảo lãnh viện kèm theo.
- Xuất trình Thẻ bảo hiểm ngay sau khi nhập viện.
- Trường hợp tai nạn, hay nhập viện vào ngày nghỉ, ngày lễ , công ty Bảo hiểm có thể từ chối bảo lãnh do chưa đủ thông tin cần thiết. Vui lòng thanh toán trước và yêu cầu bồi thường sau.

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ