Tham gia mua bảo hiểm sức khỏe, khách hàng có thể lựa chọn tham gia mua trực tiếp từ công ty bảo hiểm hoặc qua hệ thống các đại lý bảo hiểm. Một hình thức mà khách hàng đang sử dụng phổ biến là sử dụng các kênh phân phối trung gian như eBaohiem, có thể giúp khách hàng được tìm hiểu quyền lợi chi tiết, so sánh sản phẩm và quan trọng hơn là hỗ trợ khách hàng khi có sự cố bồi thường xảy ra.  Xem thêm FAQs #baohiemsuckhoe

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ