Từ cuối năm 2017, UIC đã có những thay đổi về chương trình bảo hiểm sức khỏe tuy nhiên đến 01.08.2018 sẽ tiếp tục có những thay đổi về phí và điều kiện, điều khoản.

Kính gửi: Quý đối tác và khách hàng

Công ty bảo hiểm liên hiệp UIC vừa thông báo điều chỉnh về các chương trình bảo hiểm sức khỏe cá nhân, theo đó phí bảo iểm sẽ tăng lên 50 %. Ngoài ra điều kiện bảo hiểm cũng chặt chẽ hơn áp dụng cho bé trên 6 tuổi và quyền lợi thai sản. Quý khách hàng và cộng tác viên xin vui lòng xem thông tin chi tiết ở đây.

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CÁC SẢN PHẨM BÁN LẺ UIC

1/ Điều chỉnh các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cá nhân như sau:

a)Tăng 50% phí bảo hiểm dựa trên phí bảo hiểm hiện tại đối với các chương trình:

  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe gia đình – Family Shield/ Mã sản phẩm FSI
  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện  – Medi Shield/ Mã sản phẩm IPH
  • Chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp – Premier Care/ Mã sản phẩm HCI

* Biểu phí chi tiết từng chương trình xin vui lòng liên hệ eBaohiem.

 

b)Tạm dừng cung cấp bảo hiểm sức khỏe cá nhân cho đối tượng dưới 06 tuổi (bao gồm cả trẻ mới sinh, trẻ dưới 6 tuổi trong chương trình bảo hiểm sức khỏe gia đình - Family Shield). Áp dụng cho cả đơn mới và đơn tái tục.

 

c)Tạm dừng cung cấp quyền lợi thai sản đối với với các chương trình bảo hiểm cá nhân.

 

d)Đối với các trường hợp đang tham gia hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cá nhân hiện tại của UIC và đang mang bầu (đã cấn bầu) tại thời điểm tái tục, UIC xem xét tái tục lại chương trình bảo hiểm dựa trên tỷ lệ tổn thất vào thời điểm tái tục như sau:

-            Tỷ lệ tổn thất bằng hoặc dưới 70%: Tái tục với phí bảo hiểm không thay đổi bằng với phí năm cũ

-            Tỷ lệ tổn thất trên 70%: Tái tục với phí bảo hiểm tăng 30% so với phí năm cũ

(Tuy nhiên đối với chương trình Family Shield tái tục này, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không được bảo hiểm)

 

e)Phương án tái tục đối với các chương trình bảo hiểm cá nhân:

-             Tỷ lệ tổn thất đến 30%: tái tục theo mức phí bảo hiểm mới ngày 01/08/2018

-            Tỷ lệ tổn thất từ trên 30% - 50%: tái tục theo mức phí bảo hiểm mới ngày 01/08/2018 + tăng thêm 30%

-            Tỷ lệ tổn thất từ trên 50% - 70%: tái tục theo mức phí bảo hiểm mới ngày 01/08/2018 + tăng thêm 50%

-            Tỷ lệ tổn thất từ trên 70% trở lên: tái tục theo hướng dẫn của Phòng Nghiệp vụ

-------------------------------

** Tỷ lệ tổn thất trong phần d) & e) được tính như sau:

    Tỷ lệ tổn thất = (Bồi thường đã chi trả + Bồi thường đang đợi giải quyết và/hoặc ước bồi thường) / Phí bảo hiểm năm

    Tổn thất sử dụng để tính tỷ lệ tổn thất phải được cung cấp theo số liệu cập nhật trong vòng 20 ngày trước khi tái tục. Tổn thất bao gồm cả những trường hợp đã chi trả bồi thường và đang đợi giải quyết/ước bồi thường.

Khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc liên hệ theo hotline dưới đây

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ